Ekonomia i ekologia – czy mogą iść ze sobą w parze?

Author:

Ekonomia i ekologia

Ekonomia jako nauka zajmująca się pewną sferą ludzkiej działalności bada przede wszystkim to, w jaki sposób przedsiębiorstwa i społeczeństwo podchodzą do kwestii gospodarowania.

Inna definicja mówi, że ekonomia bada efektywne rozporządzanie zasobami.

Oba podejścia mają w sobie dużo słuszności. Jednak w ostatnich latach to drugie zyskuje sobie na specjalnym znaczeniu.

Dzieje się tak przede wszystkich dlatego, że coraz więcej mówi się o tym, jak współczesna gospodarka odnosi się do kwestii zasobów naturalnych.

Do zasobów naturalnych zaliczamy szeroko rozumiane bogactwa naturalne, takie jak ziemia, woda i powietrze.

Dostęp do tych dóbr jest konieczny, by w ogóle była możliwa jakakolwiek produkcja.

Nieograniczona eksploatacja dóbr naturalnych w ostatnich dekadach doprowadziła do konieczności postawienia sobie pytania, czy nie przesadzamy?

Ekonomiczny wymiar ochrony środowiska

Kwestia tego, jakie skutki dla środowiska naturalnego ma działalność gospodarcza ludzkości w ostatnich latach stała się kwestią wielu dyskusji.

Przed firmami staje szereg nowych problemów.

Daleko wykraczających poza kwestię tego, jak zwiększyć wyniki sprzedażowe firmy lub jak usprawnić proces produkcji.

Przedsiębiorstwa muszą zmierzyć się z tym, jakie skutki dla otoczenia ma ich działalność.

Panuje coraz powszechniejsza zgoda co do tego, że zmiany klimatu to w dużej mierze problem gospodarczy.

To prowadzi do konieczności wypracowania instrumentów ekonomicznych i prawnych, które pozwolą odpowiedzieć na ten złożony problem.

Wśród najczęstszych rozwiązań wymienia się regulacje dążące do redukcji światowej emisji CO2.

A także limity produkcji i szeroko rozumiane normy środowiskowe, które mają stać się nowym paradygmatem dla lokalnej, ale przede wszystkim globalnej produkcji.

Warto przy tym pamiętać, kraje rozwinięte zużywają więcej zasobów niż kraje słabo rozwinięte.

I to właśnie kraje Bogatej Północy powinny przejść daleko idącą transformację.

Rządy a ekologia

Coraz więcej mówi się o tym, że to rządy państw o największych gospodarkach mają do odegrania najważniejszą rolę w walce ze zmianami klimatu.

Działania te miałyby obejmować np. nałożenie nowych podatków czy ograniczeń lub zwiększenie opłat za emisję.

Oprócz regulacji, skutecznym rozwiązaniem może być także wsparcie firm w przechodzeniu na bardziej zielony model.

Służyć do tego mogą np. różnego rodzaju dotacje lub subwencje. 

I formy wsparcia finansowego służące motywowaniu przedsiębiorstw do przechodzenia do modelu bardziej przyjaznego środowisku.

By osiągnąć zrównoważony rozwój i ocalić planetę, potrzebne są zdecydowane działanie.

Jeśli chcemy odwrócić niepokojący trend, ekolodzy i ekonomiści powinni połączyć siły.

I opracować program, który uczyni globalną gospodarkę bardziej neutralną dla środowiska.

Chyba wszyscy się zgodzą, że jest to obecnie sprawa wielkiej wagi. Rozsądna polityka klimatyczna to nasze być albo nie być.

Tak, że ekonomia i ekologia muszą nauczyć się ze sobą harmonijnie współgrać.

Krok w stronę bardziej zielonej gospodarki może być trudny, ale wiele wskazuje na to, że jest on konieczny.