Rządowe regulacje a firmy

Author:

Rządowe regulacje a firmy

We współczesnej gospodarce przedsiębiorczość stała się jednym z najważniejszych motorów zrównoważonego wzrostu gospodarczego i rozwoju.

Rządy, niezależnie od krajów, są zaangażowane w określanie czynników wpływających na przedsiębiorczość i konkurencję.

Wsparcie rządowe często odgrywa pozytywną rolę w poprawie wyników firm wchodzących na rynek.

Historia niejednokrotnie pokazywała, że jeśli pozostawimy wolny rynek sam sobie, to będziemy mieli do czynienia ze stopniową monopolizacją rynku przez jedną firmę.

Taki stan rzeczy jest niekorzystny dla gospodarki i podważa zasady idealnej konkurencji.

Gdzie każdy podmiot ma równe szanse na zaistnienie na rynku.

Właśnie z tego powodu rząd podejmuje działania ingerujące w konkurencję. Po co i jakie są tego skutki?

Rządowe regulacje a firmy

W zachodnich gospodarkach standardem jest, że rządy odgrywają aktywną rolę w promowaniu konkurencji.

I ograniczaniu nadużyć siły rynkowej i powstawania monopoli w różnych sektorach rynku.

Wady monopoli obejmują ustalanie cen, produkty niskiej jakości, brak zachęty do innowacji oraz inflację.

Mogą szkodzić interesom konsumentów, ponieważ nie istnieje odpowiednia konkurencja, która zachęcałaby do niższych cen lub ofert lepszej jakości.

Monopol, jak każda firma, działa dla zysku i jeśli nie ma zagrożenia ze strony innych firm, nie ma też powodu do tego, by wprowadzać różne ustępstwa na rzecz klienta.

Rząd czasami ucieka się do egzekwowania konkurencji za pomocą prawa antymonopolowego.

Czyli zbioru prawa zaprojektowanego w celu ograniczenia praktyk anty konkurencyjnych.

Konkurencja utrzymuje ceny na niskim poziomie i stanowi zachętę do doskonalenia i innowacji – przynajmniej w teorii. 

Wsparcie rządowe pomaga firmom w zdobywaniu nowych informacji, wiedzy i źródeł niezbędnych do uzyskania konkurencyjnej pozycji.

Gdy jedna firma dominuje na rynku, nie ma bodźców, by podejmowała działania na rzecz badań i rozwoju.

Badania i rozwój obejmują działania, które firmy podejmują w celu wprowadzania innowacji.

I wprowadzania nowych produktów i usług, które pozwalają przetrwać i rozwijać się na konkurencyjnych rynkach.

W przeciwieństwie do tego monopolista może chcieć dopuścić zyski bez agresywnego zachęcania do postępu technologicznego.

Wsparcie rządu dla konkurencji jest jednocześnie opowiedzeniem się za rozwojem, który jest korzystny dla całego społeczeństwa.

Rządy mogą tworzyć subsydia, nakładając na społeczeństwo nowe podatki i daniny.

Lub nakładać cła na produkty obce, aby podnieść ceny i uatrakcyjnić produkty krajowe. 

Jak rządy wspierają przedsiębiorstwa?

Rząd wspiera przedsiębiorstwa na dwa główne sposoby: pomoc finansową i administracyjną.

Wbrew popularnej opinii, relacja między rządem i biznesem może być oparta na współpracy.

I nie zawsze jest tak, że państwu zależy wyłącznie na wprowadzaniu uciążliwych dla przedsiębiorców regulacji.

Niektóre interwencje mają na celu pomoc sektorowi prywatnemu poprzez zapewnienie jasnych wytycznych, pożyczek i porad dla firm.

Inne formy wsparcia rządu dla biznesu obejmują świadczenie usług biznesowych i wsparcie jakościowe.

Np. poprzez fundowanie szkoleń dla kadry zarządzającej, budowanie więzi z organami zewnętrznymi, zachęty finansowe, pomoc finansowa, wejście na rynek zagraniczny i wzmocnienie ram prawnych.

Nierzadko pomoc rządu jest wręcz niezbędna dla firm chcących osiągnąć pozycję na konkurencyjnym rynku.

Firmy mogą uzyskać różnorodne wsparcie od swojego rządu.

A formy takiej pomocy mogą być bardzo różnorodne i uzależnione od profilu działalności danego przedsiębiorstwa. Są to m.in.:

  • ulgi podatkowe,
  • dotacje,
  • pożyczki,
  • technologie informacyjne,
  • wsparcie społeczne,
  • pomoc w zakresie wydajności
  • kapitał finansowy…