Wszystko o PIT-37

Author:

Wszystko o PIT-37

PIT-37 to jeden z najczęściej wypełnianych rodzajów deklaracji podatkowej i każda osoba pracująca na etacie doskonale ją zna.

Rozliczają się z niego podatnicy, którzy otrzymali wynagrodzenie i rozliczają się na pośrednictwem PIT-11.

Na jego podstawie rozliczamy się z urzędem skarbowym z dochodów uzyskanych w roku ubiegłym.

Wypełnianie deklaracji PIT-37 jest coraz prostsze za sprawą rosnącej popularności rozliczania się online.

Czym jest PIT-37?

PIT-37 jest uregulowany ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Określa się go, jako przymusowe świadczenie pieniężne, obciążające podatników.

To najczęściej składana deklaracja podatkowa w Polsce i stanowi dowód rozliczenia się z urzędem skarbowym.

Przedmiotem opodatkowania się wszelkiego rodzaju dochody określone przez ustawodawcę, jako nadwyżka sumy przychodów.

Podatnik, który nie wykaże swoich dochodów w PIT-37 może ponieść wskutek tego konsekwencje karno-skarbowe.

Kto powinien rozliczyć się na jego podstawie?

Z PIT-37 korzystają podatnicy, którzy uzyskują wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Wypełniają go osoby zatrudnione z tytułu umowy o pracę, umowę zlecenie czy też umowę o dzieło.

Podatnikami, którzy powinni się rozliczyć są ponadto także emeryci i renciści.

Za pomocą deklaracji PIT-37 rozlicza się również zasiłki, stypendia, pracę przy zbiorach, dotację finansowane z ubezpieczenia społecznego oraz dochody z umowy akwizycyjnej.

PIT-37 to deklaracja, którą składają wszystkie osoby rozliczające się za pomocą skali podatkowej.

Rozliczenie PIT-37 stanowi obowiązek dla każdego, kto uzyskał przychody w roku ubiegłym.

Podatnicy, którzy nie rozliczają się za pomocą formularza PIT-37 z reguły składają oświadczenie PIT-36.

Rozliczanie PIT-37 z małżonkiem

Deklaracja PIT-37 pozwala nam nie tylko rozliczyć się indywidualnie, ale wspólnie z małżonkiem.

Warunkiem jest, aby podatnik, jak i małżonek było uprawnieni do rozliczania się za pomocą deklaracji PIT-37.

Kolejnym warunkiem jest istnienie wspólności majątkowej podatników oraz pozostanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy.

Wspólne opodatkowanie następuje poprzez łączny zdobyty dochód obojga podatników i uprzednim odliczeniu składek ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak tradycyjnie rozliczyć się z PIT-37?

W pierwszej kolejności czekamy, aż pracodawca wręczy nam osobiście lub listownie druk PIT-11, i na jego podstawie wypełniamy deklarację.

Deklaracja składa się z kilku stron.

Na początku wpisujemy oczywiście swoje dane, a na kolejnej stronie przepisujemy z PIT-11 informacje:

 • nasze zarobki,
 • dochody,
 • koszt uzyskania przychodu
 • składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.

Następnie obliczamy swój podatek i kwotę zwrotu, bądź zaliczki jaką należy uiścić w urzędzie skarbowym.

Kolejne części do wypełnienia dotyczą ponadto przekazania 1% podatku oraz wpisania numeru bankowego z naszym podpisem.

Warto poprosić o pomoc doświadczone osoby, które wyjaśnią nam, jak należy uzupełniać poprawnie deklarację.

W dzisiejszych czasach coraz rzadziej się korzysta z tradycyjnych formularzy i społeczeństwo zaczyna rozliczać się online.

Jak złożyć PIT-37 online?

Najszybszym sposobem na złożenie deklaracji bez stania w kolejce jest rozliczenie PIT-37 online.

Nie ponosimy z tego tytułu żadnych opłat, a korzystanie z wersji online jest całkowicie darmowe.

Aktualnie istnieje wiele programów, które rzeczywiście rozliczą podatek za nas.

A ponadto wyślą uzupełnioną deklarację do urzędu skarbowego, pod który podlegamy.

Program sam sprawdza, czy nie popełniliśmy żadnego błędu oraz kompletność naszych danych osobowych.

W tym przypadku nie musimy się martwić o podpis elektroniczny, właściwie jest on zbędny.

Rozliczając się przez internet otrzymamy szybko zwrot podatku.

Środki pieniężne powinny wpłynąć na nasze konto w ciągu 45 dni od dnia wysłania deklaracji.

Jakie są ulgi podatkowe?

Składając PIT-37 za miniony rok podatkowy, możemy ponadto skorzystać z ulg oraz odliczeń.

Przy korzystaniu z różnego rodzaju ulg, musimy wykazać odpowiednią dokumentację, która jest niezbędna do przyznania ulgi:

 • ulga na internet
 • prorodzinna
 • rehabilitacyjna
 • na termomodernizację
 • ulga na leki
 • na samochód
 • darowizny na organizacje pożytku publicznego
 • na krew
 • na cele walki z COVID-19
 • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów
 • darowizny sprzętu komputerowego
 • składki na IKZE
 • ulga abolicyjna

Przysługujące zasiłki

Podatnik oprócz wynagrodzenia może otrzymać ze stosunku pracy świadczenia wynikające z tytułu ubezpieczenia.

Jednym z najpopularniejszych jest zasiłek chorobowy i wynagrodzenie chorobowe.

Kwoty uzyskane z zasiłku powinny być uwzględnione w poszczególnych rubrykach deklaracji PIT-37.

Zasiłek chorobowy wypłacony przez zakład pracy powinien umieszczony być w rubryce ,,inne źródła przychodów”.

Wynagrodzenie chorobowe przyznawane jest wyłącznie z tytułu stosunku pracy i trafia ono w pozycji tam, gdzie wykazujemy standardowe wynagrodzenie na pracę.

Kwota zasiłku nie jest uwzględniona w PIT-11, dlatego powinniśmy poświęcić temu szczególną uwagę.

W razie wypadku podatnikowi przysługuje zasiłek rehabilitacyjny, który wypłaca ZUS lub zakład pracy.

W obu przypadkach kwotę tę umieszcza się w deklaracji PIT-11.

Do kiedy należy rozliczyć PIT-37?

Pracodawca powinien nam dostarczyć PIT-11 do 1 marca, gdzie na jego podstawie rozliczamy się z PIT-37.

Podatnicy mają obowiązek złożyć deklarację w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana.